Ytong kuća

Kalkulator štednje

Kalkulator štednje


TIP 1 - Ytong gradnja
m2
TIP 2 - Opeka
m2

Ušteda u KM na godišnjem nivou*

KM/a
KM/a

UŠTEDA KM/ GODINA

0

* Cijena je orjentaciona i izračunata prema srednjoj vrijednosti cijene energenta u Bosni i Hercegovini.