Kontaktirajte prodajnog predstavnika

Voditelj tima distribucije
Emir Đerzić
Sarajevo
Mobile:  +387 60 319 6123
E-Mail:  emir.djerzic@xella.com

Voditelj tima projektnog poslovanja
Emir Šačić, mag.ing.arh
Sarajevo

Mobile: +387 61 508 203
E-Mail: emir.sacic@xella.com

Prodajni predstavnik za odnose sa distributivnom mrežom
Almir Hadžiabdić
Tuzla
Mobile:  +387 62 348 479
E-Mail:  almir.hadziabdic@xella.com

Project manager 
Edin Karavdić, dipl.ing.građ
Tuzla

Mobile: +387 61 497 201
E-Mail: edin.karavdic@xella.com

Project manager 
Jelena Predić, dipl.ing.građ
Banja Luka

Mobile: +387 60 319 6132
E-Mail: jelena.predic@xella.com

Prodajni savjetnik za individualne objekte i product management 
Emir Bećirović, ba.ing.građ
Tuzla
Mobile: +387 60 319 6124
E-Mail: emir.becirovic@xella.com

Instruktor gradnje
Mevludin Pezić, građ. teh
Mob: +387 60 319 6109
E-mail: mevludin.pezic@xella.com