Upoznajte naša rješenja gradnje

Ytong Energoblok
Rješenje za gradnju vanjskih zidova.

Ytong Termoblok
Rješenje za gradnju nosivih i nenosivih zidova

Ytong zidni blok
Rješenje za gradnju vanjskih i unutrašnjih nosivih zidova

Ytong zidne ploče
Rješenje za gradnju unutrašnjih nosivih zidova

Ytong protivpotresni zidni blok
Rješenje za ugradnju vertilaknih protivpotresnih armiranih veza.

Ytong nadvoji za nenosive zidove
Nezaobilazni dio našeg sistema gradnje

Ytong U profili
Rješenje za ugradnju horizontalnih protupotresnih veza

Ytong L profili
Rješenje za ugradnju horizotnalnih protupotresnih veza

Ytong ploče
Rješenje za obloge i izravnavanje

Ytong strop
Rješenje za ugradnju međspratnih i krovnih konstrukcija

Ytong PLASTER
Rješenje za obradu unutrašnjih zidova i stropova

Ytong GLET
Rješenje za fino gletovanje omalterisanih unutrašnjih zidova i stropa.

Ytong Tankoslojni malter
Rješenje za tankoslojno zidanje građevinskih elemenata

YTONG građevinski elementi velikih dimenzija i  manje

težine  omogućavaju 2,5 puta bržu gradnju od klasične