Ytong nadvoji za nenosive zidove

Prednosti

  • Jednostavna, brza i suha montaža
  • Nije potrebna forma i podrška
  • Nastavitljate sa izgradnjom odmah nakon ugradnje

Upotreba

Ytong NADVOJI su armirani porobetonski elementi i nezaobilazan su dio Xella sistema gradnje. Koriste se pri stvaranju otvora za prozore i vrata (nadprozornik/nadvratnik) u ispunskim i nenosivim Ytong zidovima.