Ytong zidni blokovi - za izradu nosivih vanjskih i unutrašnjih zidova svih vrsta objekata, kao i ispune za vanjske zidove u AB konstrukciji

Prednosti

  • Odlična toplinska izolacija
  • Odlična otpornost na potrese
  • Vrhunska otpornost na vatru
  • Mala težina
  • Brza

 

Upotreba

Koriste se za izradu nosivih vanjskih i unutrašnjih zidova raznih objekata do visine P+3. Zbog svoje male težine (malo opterećenje temelja) i brze, suhe i čiste gradnje, idealni su za rekonstrukcije i nadgradnje postojećih objekata. Veoma su pogodni za izgradnju protivpožarnih zidova i izgradnju ili adaptaciju potkrovnih stanova.

Do visine objekata P+2 za niže etaže se koriste zidni blokovi veće čvrstoće, odnosno PP 4,0/0,5. Za zidove između stanova ili između prostorija u kojima je potrebna veća zvučna izolacija koristite zvučno izolacijske zidne blokove ZBZ 25/20, zapreminske težine 650 kg/m3, ili Silka silikatne opeke sa odličnim karakteristikama zvučne izolacije.