Ytong U profili - za gradnju horizontalnih armiranobetonskih veza za potres

Prednosti

  • Jednostavna i brza gradnja
  • Zamjenjuje oplatu

Upotreba

Koriste se za izvođenje dvostrane oplate i istovremeno termoizolaciju horizontalnih spona, koje se izvode kao završna obrada za koljenaste, samostojeće i druge zidove, kao i za horizontalna ojačanja u samom zidu. Odlične su kao zamjena za trostranu oplatu i toplinsku izolaciju u izvedbi AB nadvoja preko prozorskih i vrata (posebno kod većih mostova). Ytong U profili debljine 40 cm u kombinaciji sa Ytong Energoblokom dio je Ytong sistema za izgradnju vrlo dobrih niskoenergetskih kuća bez dodatne toplinske izolacije. Stoga se na jednu od strana U elementa dodaje sloj toplinske izolacije kako bi se toplinski most sveo na minimum.