Brza gradnja

Brza jednostavna i stoga ekonomična gradnja je osnovna prednost Ytong sistema gradnje. Veličina blokova, brza obrada i priprema, tanak nanos tankoslojnog maltera i Ytong alati omogućavaju maksimalan radni učinak. U okviru Ytong sistema gradnje nisu potrebni drugi materijali kao što su pijesak, cement ili alati poput mješalice. Gradilište s lakoćom možemo držati čistim i urednim.

  • Brzu gradnju omogućavaju Ytong elementi koji zbog manje težine imaju veće dimenzije u odnosu na druge srodne vrste građevinskih materijala.
  • Zidanje je lakše i preciznije zbog Ytong blokova koji imaju pero, utor i rukohvate i čije su dimenzije veoma precizne.
  • Pri optimalnom nanosu Ytong tankoslojnog maltera u debljini 2-3 mm zid je ravan i skoro bez fuga, a na njega je potrebno nanijeti samo Ytong Plaster u debljini do 6mm te na njega Ytong Glet u debljini do 2mm.
  • Ytong sistem gradnje sadrži sve elemente za brzu i preciznu gradnju od temelja do krova. Objekat izgrađen po Ytong sistemu gradnje je otporan na potres, homogen i bez toplotnih mostova.

Način gradnje s Ytong -om je 2,5 puta brži od gradnje s klasičnim opekarskim proizvodima.

Brza gradnja

Jednostavno rukovanje

Ytong sistem gradnje pruža niz prednosti u svim fazama gradnje. Zidni blokovi su lagani, na bočnim stranama imaju pero, utor i rukohvate koji omogućavaju lakši prenos i rukovanje. Rad s Ytong proizvodima je jednostavan jel se lako pile, odnosno režu i prilagođavaju na potrebne dimenzije. Za maksimalan učinak preporučujemo također upotrebu Ytong alata.

Jednostavno rukovanje

Precizna izvedba

Građevinski elementi koji spadaju u Ytong sistem gradnje proizvedeni su tako da posjeduju veliku preciznost a tolerancija dimenzija iznosi max. +/-1,5 mm. Preciznost dimenzija je preduslov za preciznu gradnju objekta. Upotrebom Ytong bijelog tankoslojnog maletra debljina fuga je minimalna i iznosi 2 do 3 mm. Zbog toga korekcije nisu potrebne što objektu daje monolitnost u konstrukcijskom, izolacionom i vizualnom pogledu. Prednost gradnje Ytong -om je tako dvostruka: za zidanje Ytong blokovima koristimo manje maltera a pri završnoj obradi unutrašnjih zidova koristimo Ytong Plaster i Ytong Glet koji smanjuju potrošnju i debljinu malterisanja zidova u odnosu na klasične maltere.

Precizna izvedba

Izvedba instalacija

Izvođenje instalacija u objektima izgrađenim po Ytong sistemu gradnje je 35% brže u poređenju s objektima izgrađenim od drugih materijala. Na instalacijske kanale i otvore ne treba misliti za vrijeme same gradnje budući da ih možemo napraviti kada je objekat već izgrađen. Uz pomoć Ytong alata (strugalice za instalacione kanale, umetci za bušilicu ) jednostavno uz minimalnu intervenciju na zidu možemo napraviti kanale i otvore za instalacije. Također tako napravljene kanale i otvore možemo brzo popuniti budući da su mnogo manji od sličnih otvora i kanala urađenih u zidu od opeke. Poređenja radi: u kući za jednu porodicu od Ytong -a instalacijske vodove možemo uraditi za 4 dana dok nam je za isti posao u kući od opeke potrebno 2 dana više. I nakon postavljanja instalacija zid od Ytong -a ostaje čvrst i trajan.

Izvedba instalacija

Završni radovi

Zid izrađen od Ytong -a omogućava jednostavnu i troškovno povoljnu izradu unutrašnje i vanjske završne obrade. Unutrašnja obrada vrlo je jednostavna. Na precizno ozidane zidove jednostavno nanesemo Ytong Plaster u debljini do 6 mm a zatim i Ytong Glet u debljini do 2 mm. Na ovaj način u potpunosti ćemo iskoristiti prednosti koje nudi Ytong sistem gradnje. Prilikom vanjske obrade treba obratiti pažnju na činjenicu da debljina zida od 30 cm u potpunosti zadovaljava zahtjeve za toplotnu izolaciju tako da dodatna termoizolacija nije potrebna.

Završni radovi