Toplotna izolacija

Osnovna karakteristika i osobina Ytong građevinskog materijala je izvrsna toplotna izolativnost, koju postižemo u jednoslojnom zidu (u samo jednom sloju). Visoka toplotna izolacija u jednoslojnom zidu znači ujedno niže troškove i kvalitetnu zaštitu – zimi protiv hladnoće a ljeti od vrućine. Ova osobina Ytong -a potiče od njegovog sastava. Naime svi građevinski Ytong elementi sadrže hiljade malih vazdušnih pora, a budući da je vazduh najbolji toplotni izlolator te male vazdušne pore omogućavaju dostizanje dovoljne vrijednosti toplotne provodljivosti (lambda) već u osnovnom građevinskom materijalu.

Ytong energoblokovi imaju lambda vrijednost 0,084 tako da je „U“ vrijednost u zidu debljine 30 cm 0,27 W/m2K što je izvanredan rezultat. Niža „U“ vrijednost znači bolju toplotnu izolaciju. Navedene „U“ vrijednosti za Ytong znače da jednoslojni Ytong zid zadovoljava zakonske propise o najvećoj dozvoljenoj vrijednosti koeficijenata prolaza toplote U koji iznose „U“ = 0,45-0,75 W/m2K za FBiH i „U“ = 0,30-0,60 za RS. Ovim se postiže i optimalna ušteda skupe energije za grijanje i hlađenje. Pored toga zid izgrađen od Ytong -a je trajan, otporan na potres i požar a objekti izgrađeni od Ytong -a su ugodni za stanovanje.

Toplotna svojstva i toplotna zaštita

Za vanjske zidove: maksimalni dozvoljeni koeficijent toplinske provodljivosti „U“ definiše se Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije (“Sl.novine FBiH”, br.49/09) i Pravilnikom o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada (“Sl. glasnik RS”, br.30/15)

Odlična toplotna izolacija
Koeficijent toplotne provodljivosti

Vatrootpornost

Osnovne sirovine porobetona su negorive, što Ytong materijalima obezbjeđuje negorivost i nezapaljivost. Već i tanki Ytong elementi ispunjavaju najviše kriterije vatrootpornosti. Ytong zid debljine 12,5 cm omogućava 180-minutnu vatrootpornost. U slučaju požara na objektu od porobetona ne nastaju štetne tvari i ne oslobađaju se štetni gasovi.

Vatrootpornost zidova

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, proizvodnju i izvođenje izgradnje montažnih elemenata od armiranog i nearmiranog porobetona (Sl.l.SFRJ 6/81). Porobeton je negorljiv materijal, koji bez oštećenja može izdržati visoke temperature. Do temperature od 650 ° C, ne gubi svoju čvrstoću. Zbog tih svojih osobina može se koristiti za izgradnju vatrootpornih zidova. Otporan je do temperature od 1000 ° C.

Razredi požarne otpornosti nemalterisanih i malterisanih zidova

Protivpotresna sigurnost i nosivost

Ytong građevinski elementi omogućavaju gradnju objekata otpornih na potres i to u svim detaljima konstrukcije. Poroćelijasta struktura je ravnomjerno raspoređena po cijelom materijalu i daje mu maksimalnu čvrstoću. Zato je Ytong homogen, masivan i elastičan materijal, koji u svim tačkama jednako podnosi opterećenje te omogućava najveću protivpotresnu otpornost. Ytong podnosi mnogo veća horizontalna opterećenja u odnosu na druge vrste građevinskih materijala. Budući da Ytong ima manju zapreminsku masu, sile koje se pojavljuju prilikom potresa i eventualne deformacije konstrukcije su dosta manje u odnosu na druge materijale. Upotrebom protivpotresnih blokova izrađujemo vertikalne serklaže koje povezujemo sa horizontalnim serklažima i tako postižemo stabilan protivpotresni objekat, koji se lako odupire mnogo većim potresnim silama nego što su to u stanju objekti koji su izgrađeni od drugih građevinskih materijala.

Nosivost

Nosivost je najvažnija karakteristika zida. Ona je preduslov za sigurnost, stabilnost i kvalitet objekta. Poroćelijasta struktura koja je ravnomjerno raspoređena u Ytong materijalu daje elementima maksimalnu čvrstoću pri minimalnoj težini. Ytong građevinski elementi izrađuju se u različitim razredima čvrstoće čime se osigurava optimalni omjer između pritisne čvrstoće, toplotne izolacije i debljine zida. Ytong građevinske elemente upotrebljavamo za gradnju nosivih zidova za objekte do spratnosti P+3. Zid, izgrađen od YTONG blokova pritisne čvrstoće PP4 uz upotrebu Ytong bijelog tankoslojnog maltera ima nosivosti od cca. 100 t / 0,3 m3. Drugim riječima, 0,3 kubna metra zida možemo opteretiti sa oko 100 automobila srednje klase.

Jednostavna izvedba protivpožarnih rješenja

Višestruka namjena

Ytong elementi su idealan građevinski materijal za: Kvalitetnu gradnju štedljivih niskoenergetskih i pasivnih objekata te obnovu i modernizaciju postojećih objekata u koje spadaju:

  • Razne nadogradnje i dogradnje starijih objekata, pri čemu obavezno treba voditi računa da objekat i nakon modernizacije ostane stabilan,
  • Preuređenje neiskorištenih potkrovlja u kvalitetan prostor za stanovanje,
  • Izradu kosih zidova na vrlo jednostavan način,
  • Izrada stepenica (jedne ili dvije) za savladavanje denivelisanih podova ili kreiranje dinamičnog izgleda prostora,
  • Izrada raznih vrsta polica i namještaja pri čemu je neophodna spretnost i domišljatost,
  • Obziđivanje raznih sanitarnih elemenata, instalacionih kanala i izravnavanje unutrašnjih neravnih zidova ili popunjavanje rupa u zidovima
  • Izradu kosih stropova koji starije objekte štite od eventualnog širenja požara,
  • Obziđivanje starijih dimnjaka budući da Ytong elementi pružaju dodatnu protivpožarnu zaštitu kojom povećavamo protivpožarnu otpornost,
  • Brzo pregrađivanje većih prostorija u dvije ili više manjih prostorija te zidanje niskih pregradnih zidova kojima povećavamo funkcionalnost prostora,