Ytong zidne ploče - za gradnju unutrašnjih nosivih zidova

Prednosti

  • Mala težina
  • Suha, čista i brza gradnja
  • Jednostavna instalacija
  • Jednostavna obrada zidova
  • Visoka otpornost na vatru

Upotreba

Koriste se za izradu unutrašnjih nenosivih pregradnih zidova. Zbog svoje male težine i suhe, čiste i brze konstrukcije, Ytong zidne ploče su nezamjenjivi u novogradnji i izuzetno korisni u adaptacijama postojećih objekata. Debljina pregradnog zida zavisi od dužine i visine predviđenog zida i opterećenja raznim elementima (ormarićima, sanitarnim elementima i sl.) koji se na njega pričvršćuju.

Ytong zidne ploče su nezamjenjivi u izradi raznih manjih elemenata, kao što su balkonske ograde, namještaj.