OSNOVNI PROCES

Postoje tri (3) osnovna rješenja koje se moraju dobiti da bi se objekat izgradio i da bi bilo omogućeno njegovo korištenje:

Urbanistička saglasnost (“lokacijski uvjeti”).
Urbanističkom saglasnosti (odn. informacije o lokaciji) se utvrđuje lokaciju objekta i utvrđuju postojeće tačke (što se može promijeniti ukoliko dođe do promjene infrastrukture) za priključenje na gradsku infrastrukturu, tj. struju, vodu, telefon, itd. kao i urbanostičko-tehnički uslovi.
Građevinska dozvola („odobrenje za građenje”).
Građevinska dozvola se izdaje na osnovu urbanističke saglasnosti i predstavlja ovlaštenje za započinjanje radova, a zasniva se na izvedbenom projektu i drugoj dokumentaciji koja definira konstrukciju, materijale, tehnike gradnje, različite faze gradnje i usklađenost sa više od 140 potencijalno primjenjivih zakonskih akata.
Upotrebna dozvola.
Upotrebna dozvola se izdaje na osnovu građevinske dozvole i ona, u suštini, kaže: „da, objekat je izgrađen u skladu sa svim propisima, pogodan je za stanovanje i može se unijeti u registar zemljišne knjige“.