Kuća koja diše

“Disanje kuće” je izraz koji se koristi za kuću ili konstrukcijski sistem izgrađen od prirodnog materijala koji omogućava bolju cirkukaciju zraka u zatvorenom prostoru i kvalitetnije životne uslove. Da li je to zaista tako?

DA LI KUĆE ZAISTA DIŠU?

Kuća nije živo biće, tako da naravno ne diše. Disanje podrazumjeva izmjenu gasova, a živim bićima je apsolutno potrebno za preživljavanje.

Međutim, ako posmatramo proces disanja, možemo pronaći određene elemente disanja u funkcionisanju kuće. Uostalom, disanje je povezano sa zrakom, a zrak se kreće posvuda, prelazeći od materijala do unutrašnjosti i eksterijera kuće i obrnuto. Ako imamo sreće, svjež i čist zrak, obogaćen kisikom, vraća se u materijale i prostore u kući i tako kruži. Naravno, ne možemo reći da kuća diše, ali svakako možemo reći da kuća diše sa svojim stanarima.

Srečna družina

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Dakle, kada govorimo o disanju u vezi sa izgradnjom kuće, mislimo na osiguranje zdravog životnog okruženja uz pomoć odgovarajućih građevinskih materijala, a ne samo ugradnjom (prisilnih) ventilacionih sistema. Činjenica je da zrak lakše prolazi kroz određene materijale, a kroz određene materijale ne prolazi nikako, pa je jako važno koji materijal ćemo izabrati. Materijal svojim sastavom ima veliki uticaj na kvalitet vazduha u kući.

Ljudi su u prošlosti svoje domove gradili od prirodnih mineralnih materijala koji se nalaze u njihovoj okolini, pa su kamen i drvo najstariji i najrašireniji građevinski materijali na svijetu. Porobeton ima i prirodni mineralni sastav, jer je u potpunosti sastavljen od sirovina koje nas okružuju svuda u prirodi i praktički su neiscrpne. Takav sastav materijala svakako je osnova kvalitetnije životno okruženje.

PA KAKO YTONG KUĆA DIŠE SA VAMA?

Porbeton  je osnovna  YTONG,  SILKA blokova  te ostalih Ytong elemenata i Multipor izolacionih ploča.Zapravo  I nije beton. Ime je dobio po sastojcima koji su u potpuno drugačijem omjeru od onih u klasičnom betonu. Da bi građevinski materijal bio kvalitetan i zdrav za život,  jednake kvalitete moraju biti i sastojci od kojih se proizvodi. Koje su  to sirovine potrebne za izradu Ytong, Silka i Multipor građevinskih proizvoda?

Kvarcni pijesak– je pijesak kojeg u prirodi ima u izobilju, a koristi se između ostalog i za proizvodnju stakla. Za proizvodnju porobetona koriste se fino mljeveni pijesak (isti pijesak se koristi za dječje pješčanike).

Kreč i cement – ​​pri tome igraju ulogu veziva, pa osiguravaju da su sve komponente međusobno povezane. Cement takođe utiče na čvrstoću – što je više cementa dodato, to je materijal bolje čvrstoće.

Voda – potrebno je dodati dovoljno vode u mješavinu sirovina kako bi se sve ostale sirovine lako miješale i povezale.

Za proizvodnju porobetona potreban je i gips koji utiče na vezivanje i gustinu i aluminijumski prah (cca.0,08%) koji deluje kao ‘’kvasac’’, odnosno obezbjeđuje dizanje tečne mase te u tom procesu dizanja, potpuno ispari iz smjese.

Struktura porobetona

Propusnot je tajna porobetona.

Osnovno svojstvo porobetona, koje omogućava razmjenu gasova, odnosno zraka, je bezbroj sićušnih vazdušnih pora. Zadržavaju u sebi zrak koji je odličan termoizolator, a istovremeno uklanjaju vlagu iz prostorije. Tako vrlo lako, procesom razmjene vazduha, porobeton utiče na kvalitet zraka u unutrašnjim prostorima.

DA LI STE ZNALI DA U POROBETONU IMA I DO 80% ZRAKA ?

 

UDOBNOST ŽIVLJENJA U YTONG KUĆI 

Ytong kuća je izgrađena od Ytong blokova i ostalih potrebnih elemenata od porobetona, a za spajanje elemenata koristi se specijalno Ytong ljepilo. Armatura i beton se uvijek ugrađuju u kuću, ali u minimalnoj količini, što osigurava potrebnu čvrstoću cijele konstrukcije.

Dakle, očigledno je da se u Ytong kući uglavnom korist porobeton, nema vidljivog betona (u slučaju da je i međuspratna ploča napravljena sa Ytong plafonskim elementima), tako da  sistem radi ujednačeno.

Ytong hiša gradnji

Ytong kuća u gradnji

POROBETON NASTAJE IZ PRIRODNIH MINERALNIH SASTOJAKA:

  • prirodni građevinski materijal
  • bez štetnih nečistoća
  • sa nivoom radioaktivnosti daleko ispod dozvoljenog nivoa i nižim od svih ostalih građevinskih materijala

Ovako kompletan sistem od gaziranog betona, gdje ne postoje hladne tačke, obezbjeđuje stabilnu i zdravu životnu klimu. Upravo gazirani beton svojim djelovanjem, koje se može nazvati i disanjem posebne vrste, osigurava uravnotežen odnos između sobne temperature i vlažnosti zraka u prostoriji.

Svi zidovi imaju ujednačenu temperaturu i rade na isti način, zahvaljujući hiljadama pora u materijalu koje djeluju kao mali rezervoari topline. Zbog njih je površinska temperatura zidova relativno visoka i ugodna. U to se svako može uvjeriti jednostavnim testom. Stavite dlan na porobeton, na zid ili čak na ciglu, a zatim isto ponovite na npr. cigle, beton,.. Razlika je više nego očigledna. Površina od porobetona je mnogo prijatnija na dodir, kako u hladnim tako i u vrućim danima.

Zbog svog prirodnog sastava, dejstvo porobetona na naše zdravlje je blagotvorno i ugodno, a objekti izgrađeni od porobetona osiguravaju zdrav boravak neograničen broj godina.

KUĆA GRAĐENA OD POROBETONA PRUŽA UGODNU ŽIVOTNU KLIMA

  • štiti prostorije od ljetnih vrućina
  • održava prostoriju toplom tokom zimske hladnoće
  • zidovi imaju visoku površinsku temperaturu
  • reguliše optimalnu vlažnost vazduha.

ZDRAV ŽIVOT UZ BRIGU O EKOLOGIJI

Ekološki aspekt proizvodnje i upotrebe materijala je od sve većeg značaja i za proizvođače i za korisnike. Zašto možemo tvrditi da porobeton čak i prevazilazi kriterijume zaštite životne sredine.
Proizvodnja troši malo energije, jer maksimalna temperatura u procesu ne prelazi 180 °C. Višak toplote proizveden u proizvodnji koristi se za grijanje fabričkih zgrada. Sirovine koje se koriste u proizvodnji dolaze uglavnom iz neposredne blizine fabrike. Otpadni proizvodi slabijeg kvaliteta u potpunosti se vraćaju u proces proizvodnje. Proizvodi su relativno lagani, pa je za njihov transport i ugradnju potrebno manje energije. Može 100% reciklirati nakon što se zgrade demontiraju.
Zdrav boravak u vlastitoj kući, koja na jedinstven način “diše” zahvaljujući visokokvalitetnim i prirodnim materijalima, tako je zaokružen minimalnim utjecajem proizvodnje i korištenja istog materijala na okoliš.
Jedno s drugim osnova su za kvalitetan boravak, dobrobit i zdrav život.